Betingelser opfyldt i relation til at PensionDanmark bliver medejer af Nysted Havmøllepark

Den 9. september 2010 blev det offentliggjort, at PensionDanmark vil blive medejer af Nysted Havmøllepark. Alle betingelser i relation til transaktionen er nu opfyldt og den forventes gennemført i 4. kvartal 2010. Med henvisning til selskabets igangværende udbud af nye hybridobligationer og igangværende betingede tilbagekøb af eksisterende hybridobligationer som offentliggjort ved koncernmeddelelse af 11. november 2010, bemærkes at indholdet af denne meddelelse ikke anses for egnet til at påvirke kursen på de af selskabet udstedte noterede gældsinstrumenter og således ikke - før offentliggørelse af denne meddelelse - har udgjort intern viden i forhold til disse. Ovenstående vil - af samme grund - ikke medføre udstedelse af tillægsprospekt. Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke de tidligere udmeldte forventninger til EBITDA for regnskabsåret 2010 eller det udmeldte forventede investeringsniveau. For yderligere information, kontakt: Media Relations Andreas Krog +45 9955 2023 Investor Relations Morten Hultberg Buchgreitz +45 9955 9750 DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 6.000 medarbejdere og omsatte for knap 50 mia. kr. (EUR 6,6 mia.) i 2009. For yderligere information, se www.dongenergy.com