DONG Energy styrker sin position i Holland

I et nyt samarbejde med det hollandske energiselskab De Nederlandse Energie Maatschappij (NLE) styrker DONG Energy sin nuværende position i Holland. Der er i dag, torsdag den 14. oktober, indgået tre forsyningsaftaler mellem DONG Energy og NLE. Der er indgået en salgsaftale vedrørende gas, en salgsaftale vedrørende el og en aftale, hvor DONG Energy leverer back-office services som eksempelvis inkluderer oprettelse og fakturering af kunder. Kontrakterne udgør et langvarigt og gensidigt forpligtende samarbejde. I kraft af aftalen øger DONG Energy indirekte sin levering af el og gas til privat- og erhvervskunder på det hollandske marked. Antallet af forsynede kunder stiger fra de nuværende cirka 150.000 til cirka 380.000. DONG Energy's mulighed for at byde ind som leverandør beror dels på aktiviteterne i det hollandske datterselskab DONG Energy Sales B.V, dels på levering af gas og el i det hollandske grossistmarked på konkurrencedygtige vilkår. ”Jeg ser frem til samarbejdet med et af de mest interessante energiselskaber i Nordeuropa. NLE har på rekordtid vist sig som en succesfuld virksomhed og har indtaget en klar position i det hollandske marked. Samtidigt forstærker aftalen DONG Energy's strategiske position i Holland som et fuldt integreret energiselskab”, siger koncerndirektør Lars Clausen, DONG Energy. NLE er i dag det hurtigst voksende energisalgsselskab i Holland. Siden virksomheden blev stiftet i 2005, er der erhvervet over 230.000 kunder, hvoraf flertallet er kombinerede gas- og elkunder. Selskabet har en markedsandel på cirka 4 % af det hollandske energimarked og havde i 2009 en omsætning på godt 2 mia. DKK. DONG Energy har i de sidste seks år opbygget sin markedsposition i Holland med investeringer i et gasfyret kraftværk, en LNG gasterminal og som el- og gasleverandør til engros-, private og erhvervskunder. Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke de tidligere udmeldte forventninger til EBITDA for regnskabsåret 2010 eller det udmeldte forventede investeringsniveau. For yderligere information, kontakt: Media Relations Morten Kidal +45 9955 9583 Investor Relations Morten Hultberg Buchgreitz +45 9955 9750 DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 6.000 medarbejdere og omsatte for knap 50 mia. kr. (EUR 6,6 mia.) i 2009. For yderligere information, se www.dongenergy.com