Salg af andele i Nordkraft og Salten Kraftsamband er godkendt

Den 24. juni 2010 offentliggjorde DONG Energy en aftale med Troms Kraft om salg af sine ejerandele i de to nordnorske energiselskaber, Nordkraft og Salten Kraftsamband, til et selskab i Troms Kraft koncernen. Transaktionen er nu blevet godkendt af Olie- og Energidepartementet i Norge og forventes gennemført i 4. kvartal 2010. Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke de tidligere udmeldte forventninger til EBITDA for regnskabsåret 2010 eller det udmeldte forventede investeringsniveau. For yderligere information, kontakt: Media Relations Andreas Krog +45 9955 2023 Investor Relations Morten Hultberg Buchgreitz +45 9955 9750 DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 6.000 medarbejdere og omsatte for knap 50 mia. kr. (EUR 6,6 mia.) i 2009. For yderligere information, se www.dongenergy.com