PensionDanmark bliver medejer af Nysted Havmøllepark

DONG Energy og PensionDanmark har indgået aftale om, at PensionDanmark køber 30 pct. af Nysted Havmøllepark for en kontant købesum på DKK 0,4 mia. Samtidig køber DONG Energy E.ON's 20 procent ejerandel og videresælger den til PensionDanmark for DKK 0,3 mia. Herefter vil DONG Energy og PensionDanmark hver eje 50 procent af Nysted Havmøllepark, og DONG Energy vil fortsat være ansvarlig for driften af parken. "Vi er meget glade for, at PensionDanmark har ønsket at investere i vedvarende energiproduktion, og vi håber, at aftalen kan bane vej for lignende investeringer af pensionsmidler. Samtidig ser vi det som en anerkendelse af DONG Energy's unikke kompetencer inden for drift af havmølleparker," siger Anders Eldrup, administrerende direktør i DONG Energy. ”PensionDanmark er det første pensionsselskab, der indgår en direkte aftale med en stor dansk industriel partner inden for dette område. Vi tror, at modellen kan blive et gennembrud for investeringer af pensionsmidler i stor skala i bl.a. grøn teknologi og anden infrastruktur i Danmark,” siger administrerende direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark. Nysted Havmøllepark er beliggende syd for Lolland. Parken har en kapacitet på 165,6 MW og har siden idriftsættelsen i 2003 i gennemsnit leveret omkring 570 GWh vedvarende energi om året, svarende til omkring 140.000 danske husstandes årlige elforbrug. Som en del af aftalen stiller DONG Energy overfor PensionDanmark en driftsgaranti og modtager til gengæld en større del af driftsoverskuddet hvis elprisen stiger i forhold til det nuværende elprisniveau. Transaktionen er betinget af godkendelse hos konkurrencemyndighederne. Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke DONG Energy's tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2010 eller det forventede investeringsniveau. For yderligere information, kontakt: Media Relations Andreas Krog +45 9955 2023 Investor Relations Morten Hultberg Buchgreitz +45 9955 9750 Billeder af havmølleparken til fri afbenyttelse for pressen kan downloades på: http://www.dongenergy.com/Nysted/DA/Om_os/Fotoarkiv/Pages/Fotoarkiv.aspx DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 6.000 medarbejdere og omsatte for knap 50 mia. kr. (EUR 6,6 mia.) i 2009. For yderligere information, se www.dongenergy.com