DONG Energy sælger andele af Nordsølicenser

DONG Energy har solgt 15 % af henholdsvis Svane- og Solsortlicenserne (4/98 og 3/09) i den danske del af Nordsøen til VNG Danmark ApS. DONG Energy reducerer sin andel som en del af en porteføljeoptimering. En prøveboring af Svane-feltet foretaget i 2001 af den daværende operatør ConocoPhillips påviste et muligt stort gas-reservoir, men tekniske problemer i forbindelse med boringen betød usikkerhed omkring de indsamlede resultater. Derfor er en ny prøveboring nødvendig for at kvantificere mængderne og mulighederne for at indvinde gassen. Som udmeldt tidligere i år vil den detaljerede planlægning af prøveboringen ske i 2010, og licensgruppen vil derefter fastlægge den endelige tidsplan for prøveboringen. Der er endnu ikke foretaget efterforskningsboring i Solsort-licensen men dette forventes at ske i indeværende år. DONG Energy har efterfølgende 35 % ejerandel og er fortsat operatør i både Svane og Solsort-licenserne. De øvrige ejere er Bayerngas (30 %), Nordsøfonden (20 %) og VNG Danmark ApS (15 %). VNG Danmark ApS er et datterselskab af VNG Norge AS, som igen er et datterselskab af VNG - Verbundnetz Gas AG, der har hovedkontor i Leipzig, Tyskland. Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke de tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2010 eller det udmeldte forventede investeringsniveau. For yderligere information, kontakt: Media Relations Ulrik Frøhlke +45 9955 9560 Investor Relations Morten Hultberg Buchgreitz +45 9955 9750 DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 6.000 medarbejdere og omsatte for knap 50 mia. kr. (EUR 6,6 mia.) i 2009. For yderligere information, se www.dongenergy.com