DONG Energy sælger sine andele i Nordkraft og Salten Kraftsamband

DONG Energy har indgået en aftale om salg af sine ejerandele i de to nordnorske energiselskaber, Nordkraft og Salten Kraftsamband, til et selskab i Troms Kraft koncernen. Salgssummen for Nordkraft udgør ca. DKK 1,1 mia. (ca. NOK 1,2 mia.) og salgssummen for Salten Kraftsamband udgør ca. DKK 0,9 mia. (ca. NOK 1,0 mia.). Salget af de to selskaber er en konsekvens af, at DONG Energy har valgt at fokusere på etablering og drift af andre former for vedvarende energiproduktion. "Med de gældende regler i Norge er det vanskeligt for DONG Energy at udvikle vores eksisterende vandaktiver i Norge. Derfor har vi valgt at sælge disse, så vi kan koncentrere os om vore andre grønne aktiviteter," siger Anders Eldrup, administrerende direktør i DONG Energy. En væsentlig del af DONG Energy's investeringer i perioden 2010 - 2012 forventes at gå til etablering af havmølleparker og andre former for vedvarende energiproduktion. Dette skal hjælpe til med at opfylde DONG Energy's 85/15-strategi om at reducere CO2-emissionen, så 85 procent af virksomhedens energiproduktion i fremtiden kommer fra CO2-frie energikilder. DONG Energy ejer 33,33 procent af aktierne i Nordkraft og ejer 23,7 procent af aktierne i Salten Kraftsamband. Salget forventes gennemført i efteråret 2010, idet det blandt andet er betinget af godkendelse fra Olie- og Energidepartementet i Norge. Salget vil for DONG Energy medføre en regnskabsmæssig gevinst før skat på ca. DKK 0,7 mia., men vil ikke påvirke EBITDA. Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke de tidligere udmeldte forventninger til EBITDA for regnskabsåret 2010 eller det udmeldte forventede investeringsniveau. For yderligere information, kontakt: Media Relations Andreas Krog +45 9955 2023 Investor Relations Morten Hultberg Buchgreitz +45 9955 9750 DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 6.000 medarbejdere og omsatte for knap 50 mia. kr. (EUR 6,6 mia.) i 2009. For yderligere information, se www.dongenergy.com