DONG Energy skal opføre Anholt havmøllepark

Energistyrelsen har i dag tildelt DONG Energy koncessionen til at opføre Danmarks næste store havmøllepark ved Anholt i Kattegat. Den samlede investering i opførelsen af parken vil være omkring DKK 10 mia. Parken, der får en kapacitet på 400 MW, vil kunne levere CO2-fri strøm svarende til mere end 400.000 danske husstandes årlige forbrug, eller fire procent af Danmarks elforbrug. ”Opførelsen af Anholt havmøllepark er en betydningsfuld milepæl inden for udbygningen af den grønne energiproduktion i Danmark. DONG Energy er derfor glade for at bygge Danmarks nye store vindpark,” siger Anders Eldrup, administrerende direktør i DONG Energy, og fortsætter: ”DONG Energy kommer med opførelsen af Anholt havmøllepark endnu et stort skridt nærmere visionen om at levere energi uden CO2.” Siemens Wind Power skal levere møllerne, der hver får en kapacitet på 3,6 MW. Som en del af udbuddet er der krav om, at parken leverer den første strøm inden udgangen af 2012, og at hele parken er idriftsat ved udgangen af 2013. I modsat fald vil forsinkelser resultere i en reduceret tarifindtægt, samt en bod ,hvis ikke alle møller er nettilsluttet senest 31. december 2013. DONG Energy har opført halvdelen af verdens største havmølleparker og er dermed markedsleder på området. I 2009 opførte DONG Energy verdens største havmøllepark, Horns Rev 2 på 209 MW, i den danske del af Nordsøen. I England har DONG Energy desuden netop indviet parken Gunfleet Sands 1+2, og er i øjeblikket involveret i opførelsen af yderligere tre havmølleprojekter her. Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke de tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2010 eller det udmeldte forventede investeringsniveau. For yderligere information, kontakt: Media Relations Andreas Krog +45 9955 2023 Investor Relations Morten Hultberg Buchgreitz +45 9955 9750 DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 6.000 medarbejdere og omsatte for knap 50 mia. kr. (EUR 6,6 mia.) i 2009. For yderligere information, se www.dongenergy.com