DELÅRSRAPPORT - 1. KVARTAL 2010

Tilfredsstillende resultat trods et fortsat vanskeligt marked Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten for 1. kvartal 2010, som viser følgende udvikling sammenholdt med resultatet for 1. kvartal 2009: • Omsætningen steg med 587 mio. kr. til 16.203 mio. kr. især på grund af høje elpriser i Østdanmark som følge af koldt vejr. Højere oliepriser blev delvist modsvaret af lavere gaspriser. Elproduktion fra nye vindparker bidrog positivt • EBITDA steg med 1.690 mio. kr. til 4.343 mio. kr. som følge af højere omsætning. Derudover var der en positiv effekt fra tidsforskydningseffekter relateret til de kraftige udsving i markedspriserne på olie, gas og kul • Resultat efter skat blev 2.013 mio. kr. mod 718 mio. kr. • Pengestrømme fra driftsaktivitet steg med 0,5 mia. kr. til 3,9 mia. kr. drevet af det højere EBITDA • Der blev investeret for 2,8 mia. kr. i nye aktiviteter og eksisterende anlæg, herunder i vindmølleparker, gasfyrede kraftværksprojekter i Storbritannien og Holland samt i gas- og oliefelter. ”Årets første kvartal udviste et tilfredsstillende resultat, der blandt andet var påvirket af højere efterspørgsel på grund af det koldere vejr, samt høje elpriser. De nye vindparker, der blev taget i brug i slutningen af 2009, bidrog også positivt til resultatet. Den økonomiske krise påvirker imidlertid fortsat DONG Energy's indtjening, idet efterspørgslen efter gas og el stadig er lavere end hidtil”, siger koncernchef Anders Eldrup. Forventninger til 2010 EBITDA for 2010 forventes fortsat at blive væsentligt bedre end i 2009, svarende til udmeldingen i årsrapporten. Delårsrapporten kan downloades på: http://www.dongenergy.com/da/investor/rapporter/pages/delårsrapporter.aspx Telekonference Telefonkonference for investorer og analytikere afholdes klokken 11.00: DK: +45 3271 4767 UK: +44 207 509 5139 Telekonferencen kan følges live på følgende adresse: http://www.dongenergy.com/da/investor/praesentationer/pages/webcasts.aspx Præsentationsmateriale til denne telekonference vil være tilgængeligt før selve præsentationen på følgende adresse: http://www.dongenergy.com/DA/Investor/praesentationer/ For yderligere information, kontakt: Media Relations Louise Münter +45 9955 9662 Investor Relations Morten Hultberg Buchgreitz +45 9955 9750 DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 6.000 medarbejdere og omsatte for knap 50 mia. kr. (EUR 6,6 mia.) i 2009. For yderligere information, se www.dongenergy.com.