DONG Energy A/S' oversigt over offentliggjorte oplysninger i medfør af værdipapirhandelslovens § 27b

I henhold til værdipapirhandelslovens § 27b følger nedenfor oversigt over de oplysninger, som DONG Energy A/S i perioden fra 6. marts 2009 til 11. marts 2010 har offentliggjort eller stillet til rådighed for offentligheden i overensstemmelse med selskabets forpligtelser i værdipapirhandelsloven, aktieselskabsloven og årsregnskabsloven. Offentliggørelse i medfør af værdipapirhandelsloven og aktieselskabslovens § 157b (pr. 1. marts 2010: selskabslovens § 354): 06.03.2009 Årsregnskabsmeddelelse 2008 06.03.2009 DONG Energy og Siemens indgår verdens største offshore vindmølleaftale 06.03.2009 DONG Energy køber gasfyret kraftværk i Wales 09.03.2009 DONG Energy indsender udbygningsplan og øger ejerandel i Oselvar 17.03.2009 Præsentation for kreditinvestorer 18.03.2009 DONG Energy styrker sin position i Polen 22.04.2009 DONG Energy bygger flere havmølleparker i England 23.04.2009 DONG Energy køber ejerandel i gasfyret kraftværksprojekt i Holland 28.04.2009 DONG Energy A/S udsteder EUR 1,0 mia. eurobond i to trancher 05.05.2009 DONG Energy søger nye veje for at styrke fibernet 12.05.2009 DONG Energy, E.ON og Masdar giver grønt lys for opførelsen af verdens største havmøllepark 19.05.2009 DONG Energy forlænger aftale med HNG 19.05.2009 Delårsrapport - 1. kvartal 2009 25.06.2009 DONG Energy køber A2SEA 07.08.2009 DONG Energy bygger vindmøllepark i Nordnorge 11.08.2009 Halvårsrapport - 1. halvår 2009 11.08.2009 DONG Energy køber det tyske engroshandelsselskab KOM-STROM 03.09.2009 Undersøgelser af revner på Siri-installationen 14.09.2009 DONG Energy: gasfund i området vest for Shetlandsøerne 30.09.2009 DONG Energy gennemfører køb af KOM-STROM 01.10.2009 DONG Energy fordobler sine fremtidige gasleverancer fra Gazprom 06.10.2009 DONG Energy styrker sin kapitalstruktur 07.10.2009 Midlertidig produktionsløsning på Siri 27.10.2009 DONG Energy reducerer kraftværkskapacitet 03.11.2009 Vurderingsboring succesfuldt afsluttet i Glenlivet-fundet 09.11.2009 Finanstilsynet rejser sag mod DONG Energy 11.11.2009 Personalereduktioner i DONG Energy 13.11.2009 DONG Energy vil præsentere sit tredje kvartals regnskab 2009 den 17. november, 2009 17.11.2009 Delårsrapport - 9 måneder 2009 17.11.2009 DONG Energy sælger sit fibernet til TDC 18.11.2009 Standard & Poor's opjusterer rating på DONG Energy A/S 07.12.2009 DONG Energy offentliggør tillægsprospekt vedr. udstedelse af gældsbeviser 09.12.2009 DONG Energy A/S annoncerer senior euroobligation 09.12.2009 DONG Energy A/S har udstedt en euroobligation på EUR 1,0 mia. i to trancher 11.12.2009 DONG Energy trækker sig ud af projekt ved Greifswald, Tyskland 17.12.2009 DONG Energy opnår fuldt ejerskab af havmølleprojekterne Borkum Riffgrund 1 og 2 17.12.2009 DONG Energy sælger sine aktier i Swedegas AB til EQT 23.12.2009 DONG Energy og Siemens Project Ventures går med i offshore vindprojekt i Storbritannien 23.11.2009 DONG Energy sælger minoritetsandel i offshore vindprojektet Walney 23.12.2009 DONG Energy og Siemens indgår ny leveringsaftale om offshore vindmøller 04.01.2010 Produktionen fra Siri-feltet forventes genoptaget i januar 08.01.2010 Finansiel kalender 24.01.2010 Nordsøfeltet Siri producerer igen 27.01.2010 DONG Energy foretager prøveboring af Svanefeltet 04.02.2010 DONG Energy gennemfører salg af aktier i Swedegas AB 25.02.2010 Nyt nordsøfelt - Nini Øst - er nu i produktion 04.03.2010 DONG Energy præsenterer sit årsregnskab for 2009 den 11. marts 2010 10.03.2010 DONG Energy afholder pressemøde 11. marts 2010 Koncernmeddelelser er tilgængelige hos Finanstilsynet, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt på www.dongenergy.com. Offentliggørelse i medfør af aktieselskabslovens øvrige bestemmelser: 01.04.2009 Indkaldelse til ordinær generalforsamling til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 15.04.2009 Protokollat fra ordinær generalforsamling 15. april 2009 til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 15.04.2009 Ændring af vedtægter 22.12.2009 Offentliggørelse af bestyrelsens forretningsorden Indkaldelse til og protokollat fra ordinær generalforsamling og vedtægter er tilgængelige hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt på www.dongenergy.com. Registreringerne hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er tilgængelige på www.cvr.dk. Offentliggørelse i medfør af årsregnskabsloven: 06.03.2009 Årsregnskabsmeddelelse 2008 15.04.2009 Indsendelse af årsrapport 2008 til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 19.05.2009 Delårsrapport - 1. Kvartal 2009 11.08.2009 Halvårsrapport - 1. Halvår 2009 17.11.2009 Delårsrapport - 9 måneder 2009 Regnskaberne er offentligt tilgængelige hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Finanstilsynet og på www.dongenergy.com. For yderligere information, kontakt: Investor Relations Morten Hultberg Buchgreitz +45 9955 9750 DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 6.000 medarbejdere og omsatte for knap 50 mia. kr. (EUR 6,6 mia.) i 2009. For yderligere information, se www.dongenergy.com