Nyt nordsøfelt - Nini Øst - er nu i produktion

Nini Øst-feltet i den danske del af Nordsøen producerede i dag olie for første gang. DONG Energy er operatør på feltet. Beslutningen om at udvikle feltet blev annonceret i 2008. “At producere fra dette nye felt er en del af vores bestræbelser på at opretholde produktionen i mange år frem. Med udviklingen af Nini Øst-feltet har vi lagt mange år til Siri-kompleksets levetid,” udtaler Søren Gath Hansen, koncerndirektør i DONG Energy og ansvarlig for selskabets efterforsknings- og produktionsaktiviteter. Nini Øst-feltet er en del af Nini-licensen, der befinder sig i Siri-komplekset 200 km. fra den danske vestkyst. Nini Øst er en ubemandet satellitplatform. Fra Nini Øst sendes olien via Nini til Siri-platformen for videre behandling og afskibning. Nini Øst-platformen befinder sig syv km. nordøst for Nini-platformen. Feltets estimerede reserver er cirka 17 mio. tønder olie, hvoraf DONG Energy's andel udgør 6,8 mio. tønder. DONG Energy ejer 40% af Nini-licensen. De øvrige partnere er RWE Dea og Noreco, der hver især har en ejerandel på 30%. Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke de tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2009 eller det udmeldte forventede investeringsniveau. For yderligere oplysninger kontakt: Media Relations Ulrik Frøhlke +45 9955 9560 Investor Relations Morten Hultberg Buchgreitz +45 9955 9750 DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 6.000 medarbejdere og omsatte for over 60 mia. kr. (EUR 8,2 mia.) i 2008. For yderligere information, se www.dongenergy.com.