DONG Energy foretager prøveboring af Svanefeltet

DONG Energy har sammen med licenspartnerne Bayerngas (30% ejerskab) og Nordsøfonden (20% ejerskab) besluttet at foretage prøveboring af Svanefeltet i den danske del af Nordsøen. DONG Energy overtog rollen som operatør, da selskabet i 2007 købte ConocoPhillips danske olie- og gasaktiviteter. En prøveboring foretaget i 2001 af ConocoPhillips påviste et muligt stort gas-reservoir, men tekniske problemer i forbindelse med boringen betød usikkerhed omkring de indsamlede resultater. Nu har ejerne af feltet besluttet at foretage en ny prøveboring for at kvantificere mængderne og mulighederne for at indvinde gassen, der ligger dybere end noget andet felt i Danmark. Der er tale om et teknisk udfordrende felt, der på grund af reservoirets dybde på op til 6.000 meter byder på højt tryk og høje temperaturer. Omkostningerne ved prøveboringen er derfor behæftet med usikkerhed og forventes at udgøre DKK 0,6 - 0,9 mia. afhængig af boreresultaterne. DONG Energy's andel udgør 50%. Den detaljerede planlægning af prøveboringen vil ske i 2010, og licensgruppen vil derefter fastlægge den endelige tidsplan for prøveboringen. ”Hvis prøveboringen bekræfter vores forventninger vil feltet kunne bidrage væsentligt til den fremtidige forsyningssikkerhed. Yderligere åbner det perspektiver for fremtidig udnyttelse af denne type teknisk krævende felter på dansk sokkel”, siger Søren Gath Hansen, koncerndirektør med ansvar for DONG Energy's olie- og gasaktiviteter. Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke de tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2009 eller det udmeldte forventede investeringsniveau. For yderligere information, kontakt: Media Relations Ulrik Frøhlke +45 9955 9560 Investor Relations Morten Hultberg Buchgreitz +45 9955 9750 DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 6.000 medarbejdere og omsatte for over 60 mia. kr. (EUR 8,2 mia.) i 2008. For yderligere information, se www.dongenergy.com.