Nordsøfeltet Siri producerer igen

Produktionen er i dag genoptaget fra Siri-feltet i den danske del af Nordsøen. DONG Energy, operatør på Siri-feltet, valgte den 31. august 2009 at stoppe produktionen fra feltet. Det skete, da en planlagt inspektion havde afsløret revner i en undersøisk struktur placeret i tilknytning til olie-lagertanken under Siri-platformen. En midlertidig løsning i form af en metalramme, der understøtter den undersøiske struktur, er nu på plads og sikrer konstruktionens stabilitet. Med Siri tilbage i produktion kan produktionen fra tilstødende felter, Nini, Cecilie og Stine også genoptages. Olieproduktionen fra disse felter sendes via rørledning til Siri-platformen og via platformens undersøiske olielagertank til skib. En permanent udbedring af skaderne forventes at være på plads i løbet af andet halvår 2010. DONG Energy's partnere i området er Noreco og RWE. ”Vi er tilfredse med at have Siri og de tilkoblede felter tilbage i produktion. Vores folk på platformen og i land har sammen med eksterne samarbejdspartnere udført et omhyggeligt stykke arbejde med at sikre installationen uden at kompromittere sikkerheden for de involverede. Vi har nu en løsning, der vil være robust, frem til vi i andet halvår i år har en permanent løsning på plads, så vi kan fortsætte produktionen fra området mange år frem”, siger Jesper Nørrelund, Vice President i DONG Energy med ansvar for selskabets danske olie- og gasaktiviteter. Produktionsstoppet fra Siri-området har haft en negativ effekt i 2009 på DONG Energy's forventede produktion fra området. Da produktionen fra andre af DONG Energy's felter i 2009 samtidig har været over det forventede, vil den samlede effekt ikke ændre de tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2009 eller det udmeldte forventede investeringsniveau. For yderligere information, kontakt: Media Relation Ulrik Frøhlke +45 9955 9560 Investor Relations Morten Hultberg Buchgreitz +45 9955 9750