Produktionen fra Siri-feltet forventes genoptaget i januar

Barske vejrforhold i Nordsøen betyder, at produktionen fra Siri-feltet i den danske del af Nordsøen først forventes genoptaget i løbet af januar 2010. DONG Energy, operatør på Siri-feltet, valgte den 31. august 2009 at stoppe produktionen fra feltet. Det skete, da en planlagt inspektion havde afsløret revner i en undersøisk struktur placeret i tilknytning til olie-lagertanken under Siri-platformen. En midlertidig løsning i form af en metalramme, der understøtter den undersøiske struktur, skal sikre konstruktionens stabilitet, så produktionen kan genoptages indtil en permanent løsning er på plads. Installation af den midlertidige løsning er fremskreden, men barske vejrforhold i Nordsøen i december har forsinket installationen af metalrammen på havbunden. Det forventes, at arbejdet er fuldført, og at produktionen kan påbegyndes i løbet af januar afhængig af favorable vejrforhold. Nini Øst-feltet, der også opereres af DONG Energy, er færdigudviklet med tre nye brønde og forventes at påbegynde første produktion kort tid efter, at Siri-platformen har genoptaget produktionen. Dermed øges den samlede produktion fra området betydeligt. Feltet er udbygget som en satellit til Siri-feltet med en ny ubemandet platform, ca. 40 km fra Siri. DONG Energy's partnere i området er Noreco og RWE. Produktionsstoppet fra Siri-området har haft en negativ effekt i 2009 på DONG Energy's forventede produktion fra området. Da produktionen fra andre af DONG Energy's felter i 2009 samtidig har været over det forventede, vil den samlede effekt ikke ændre de tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2009 eller det udmeldte forventede investeringsniveau. For yderligere information, kontakt: Media Relation Ulrik Frøhlke +45 9955 9560 Investor Relations Morten Hultberg Buchgreitz +45 9955 9750 DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 6.000 medarbejdere og omsatte for over 60 mia. kr. (EUR 8,2 mia.) i 2008. For yderligere information, se www.dongenergy.com.