DONG Energy sælger sine aktier i Swedegas AB til EQT

DONG Energy har indgået aftale med sine medejere i det svenske selskab Swedegas om at sælge DONG Energy's aktier til EQT Infrastructure Fund. DONG Energy ejer 20,4% af aktierne i Swedegas. De øvrige ejere er Statoil ASA, Fortum og E.on Ruhrgas. Swedegas er det vigtigste gastransmissionsselskab i Sverige. Selskabets 390 kilometer lange transmissionsnet løber langs den svenske vestkyst, fra Dragør i Danmark til Stenungsund i Sverige. Selskabet omsatte i 2008 for SEK 218 mio. (ca. EUR 21 mio.). Swedegas har 24 ansatte, og selskabets hovedkontor er beliggende i Gøteborg. Salget af Swedegas er en del af DONG Energy's generelle optimering af forretningsporteføljen. Transaktionens gennemførelse er betinget af de svenske konkurrencemyndigheders godkendelse. DONG Energy's salg af aktierne i Swedegas AB resulterer i en mindre fortjeneste, som vil blive indarbejdet i forventningerne til resultatet efter skat for regnskabsåret 2010. Da godkendelsen fra de svenske konkurrencemyndigheder ikke forventes at foreligge i 2009, vil transaktionen ikke ændre de tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2009 eller det udmeldte forventede investeringsniveau. For yderligere oplysninger kontakt: Media Relations Ulrik Frøhlke +45 9955 9560 Investor Relations Morten Hultberg Buchgreitz +45 9955 9750 DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 6.000 medarbejdere og omsatte for over 60 mia. kr. (EUR 8,2 mia.) i 2008. For yderligere information, se www.dongenergy.com.