DONG Energy reducerer kraftværkskapacitet

Som tidligere udmeldt har DONG Energy besluttet at gennemføre yderligere omkostningsreduktioner som følge af den faldende efterspørgsel på el. DONG Energy har derfor besluttet at tage blok 5 på Asnæsværket og blok 4 på Studstrupværket ud af produktion fra 1. april 2010. Med lukningen af de to kraftværksblokke trækkes en kapacitet på i alt 980 MW ud af produktion - hvilket svarer til 18 procent af DONG Energy's termiske kraftværkskapacitet og 14 procent af selskabets samlede produktionskapacitet ved udgangen af 2009. "De to blokke er valgt ud fra overordnede vurderinger af vores kraftværksportefølje, herunder muligheden for at reducere vore omkostninger mest muligt," siger koncerndirektør i DONG Energy Niels Bergh-Hansen. Asnæsværkets blok 5 bruger kul som brændsel med olie som reservebrændsel, mens Studstrupværkets blok 4 bruger kul, olie og biomasse som brændsel. Den overskydende mængde biomasse vil i stedet blive brugt på Studstrupværkets blok 3. Meddelelsen om lukning af de to blokke er samtidig givet til energibørsen Nordpool. Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke de tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2009 eller det udmeldte forventede investeringsniveau. For yderligere information, kontakt: Media Relations Andreas Krog +45 9955 2023 Investor Relations Morten Hultberg Buchgreitz +45 9955 9750 DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 6.000 medarbejdere og omsatte for over 60 mia. kr. (EUR 8,2 mia.) i 2008. For yderligere information, se www.dongenergy.com.