DONG Energy bygger vindmøllepark i Nordnorge

DONG Energy har besluttet at opføre og drive den norske onshore vindmøllepark Nygårdsfjell 2 i Narvik kommune i Nordnorge. Nygårdsfjell 2 ejes af selskabet Nordkraft Vind AS, der ejes 50/50 med norske Nordkraft. Parken får en kapacitet på mellem 25,3 og 33 MW. DONG Energy har siden 2002 ejet 33 % af vandkraftproducenten Nordkraft, og ejer dermed samlet set 67 % af Nygårdsfjell 2. Nordkraft Vind har den 9. juli 2009 modtaget tilsagn fra de norske myndigheder ved ENOVA om et anlægstilskud på DKK 169 mio. til projektet. Den forventede samlede investering i Nordkraft Vind før anlægstilskud er på DKK 0,3 mia. ”Vindmølleparken Nygårdsfjell 2 er endnu et skridt på vejen mod vores ambition om at tredoble vores produktion af vedvarende energi i 2020,” siger Christina Grumstrup Sørensen, Vice President for Wind Development & Construction i DONG Energy. ”Realisering af Nygårdsfjell 2 giver et løft for Nordkraft-koncernens vindkraftsatsning. Det er et bidrag til at opfylde vores vision om at blive ledende på vedvarende energi i Nord-Norge og nå målet om at udbygge med 300 GWh vindkraft i de kommende 10 år. Gennem Nordkraft Vind AS får vi med Nygårdsfjell 2 også udvidet det frugtbare samarbejde med DONG Energy og deres vindkraftkompetence,” siger Olaf Larsen, administrerende direktør i Nordkraft. Nygårdsfjell 2 vil medvirke til at videreudvikle DONG Energy's erfaring med etablering af onshore anlæg i fjeldterræn. I forvejen er DONG Energy i gang med at etablere vindmølleparken Storrun på et fjeld i Sverige, ligesom DONG Energy ejer halvdelen af det 6,9 MW norske demonstrationsanlæg Nygårdsfjell 1, der har været i drift siden 2005 på samme lokation som Nygårdsfjell 2 vil blive bygget på. Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke de tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2009 eller det udmeldte forventede investeringsniveau. For yderligere oplysninger, kontakt: Media Relations Andreas Krog +45 9955 2023 Investor Relations Morten Hultberg Buchgreitz +45 9955 9750 DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 6.000 medarbejdere og omsatte for over 60 mia. kr. (ca. EUR 8,2 mia.) i 2008. For yderligere information, se www.dongenergy.com.