DONG Energy køber ejerandel i gasfyret kraftværksprojekt i Holland

DONG Energy har købt en 50% ejerandel i et gasfyret kraftværksprojekt i Holland, Enecogen. Den anden partner i projektet er Eneco B.V. (Eneco), der er Hollands tredjestørste forsyningsselskab. I forbindelse med DONG Energy's investering i Enecogen udtræder International Power som projektpartner efter gensidig aftale. Kraftværket bliver opført ved havnen i Rotterdam og får en kapacitet på ca. 870 MW. Enecogen har indgået en kontrakt med Siemens om opførelse af kraftværket, der forventes idriftsat inden udgangen af 2011. DONG Energy's investering i Enecogen er på ca. DKK 2,5 mia. (inkl. køb af ejerandel). I forvejen er DONG Energy ved at opføre to gasfyrede kraftværker i henholdsvis Norge (Mongstad) og Wales (Severn), hvorfor Enecogen bliver DONG Energy's tredje gasfyrede kraftværksprojekt uden for Danmark. Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke de tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2009 eller det udmeldte forventede investeringsniveau. For yderligere information, kontakt: Investor Relations Morten Hultberg Buchgreitz +45 9955 9750 Media Relations Ulrik Frøhlke +45 9955 9560 DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 5.500 medarbejdere og omsatte for over 60 mia. kr. (ca. EUR 8,2 mia.) i 2008. For yderligere information, se www.dongenergy.com.