Årsregnskabsmeddelelse 2008

Bestyrelsen for DONG Energy har i dag godkendt selskabets årsrapport for 2008. DONG Energy tog vigtige strategiske skridt i 2008 med henblik på fortsat vækst og værdiskabelse. Således blev der investeret for godt 11 mia. kr. i nye aktiviteter, i udvidelser af hidtidige aktivitetsområder og i effektivisering og fornyelse af eksisterende anlæg. Samtidig blev der gennemført frasalg af aktiviteter uden for koncernens strategiske fokus for 2,4 mia. kr. Det finansielle resultat for 2008 viste en stærk fremgang: • Omsætningen steg med 46% til over 60 mia. kr., primært som følge af stigende produktion fra det norske gasfelt Ormen Lange, øget salg af gas samt væsentligt højere olie- og gaspriser • Driftsresultatet (EBITDA) steg med 42% til 13,6 mia. kr. mod 9,6 mia. kr. i 2007 • Årets resultat blev 4,8 mia. kr. mod 3,3 mia. kr. året før EBITDA og resultat efter skat i 2009 forventes at falde væsentligt i forhold til 2008, hvor resultatet var positivt påvirket af timelag-effekt fra kontrakter med olieindekserede gaspriser, gaskøbsallokering og FIFO-lagerprincippet for kul. Disse effekter, der har karakter af tidsmæssige forskydelser, forventes at få en negativ effekt i 2009. I forbindelse med årsregnskabsaflæggelsen vil der blive afholdt pressemøde klokken 13.30 på Nesa Allé 1 i Gentofte. Telefonkonference for investorer afholdes kl.15.00: DK: +45 32 71 45 73 UK: +44 (0)20 3023 4423 Præsentationen til denne telekonference kan fra kl.13.00 downloades fra selskabets hjemmeside på følgende adresse: http://www.dongenergy.com/DA/Investor/praesentationer/ Årsrapporten kan downloades på: http://www.dongenergy.com/DA/Investor/rapporter/aarsrapporter.htm For yderligere information, kontakt: Investor Relations +45 9955 9750 Media Relations Louise Münter +45 9955 9662 DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 5.500 medarbejdere og omsatte for over 60 mia. kr. (ca. EUR 8,2 mia.) i 2008. For yderligere information, se www.dongenergy.com.