DONG Energy opfører nye vindmøller på Avedøre Holme

DONG Energy har besluttet at investere i opførelsen af tre nye vindmøller ved Avedøreværket på Avedøre Holme i Hvidovre. Projektet, der vil få en samlet kapacitet på mellem 10 og 15 MW, opføres i to etaper med idriftsættelse af to møller i 2009 og en mølle i 2010. Den samlede forventede investering er på DKK 185 mio. ”På Avedøre Holme vil man i fremtiden kunne se energiproduktion fra et højeffektivt multibrændselskraftværk side om side med den fornybare energi i sin bedste form. Billedet af møllerne og Avedøreværket vil således være et markant vartegn for Danmark i forbindelse med Klimatopmødet i København næste efterår,” siger Anders Eldrup, administrerende direktør i DONG Energy. Projektet skal fungere som demonstrationsplads og give DONG Energy mulighed for at afprøve og foretage demonstration af ny teknologi, og dermed opnå indsigt i møllernes egnethed til kommende offshore-projekter. I forbindelse med opsætningen af de tre nye møller, mellem 20 og 100 meter ude i vandet, vil 13 gamle møller, der er placeret på land og har en samlet kapacitet på under 5 MW, blive nedtaget. Projektet har modtaget etableringstilladelse fra Energistyrelsen og DONG Energy forventer at starte anlægsarbejdet i januar 2009. Indholdet af denne meddelelse vil ikke ændre DONG Energy's forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2008, der, som tidligere udmeldt, forventes at blive væsentligt højere end i 2007, hvor EBITDA var 9,6 mia. kr. og resultat efter skat 3,3 mia. kr. For yderligere information, kontakt: Investor Relations Steen Juul Jensen +45 9955 9724 Media Relations Andreas Krog +45 9955 2023 DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere, handle og sælge energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Selskabet havde en nettoomsætning i 2007 på DKK 41,6 mia. (ca. EUR 5,6 mia. eller USD 8,3 mia.). Antallet af medarbejdere er flere end 5.000. For yderligere information, se www.dongenergy.com.