Stærkt finansielt resultat påvirket af høje olie- og gaspriser

Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt halvårsrapporten for 1.halvår 2008, som viser følgende udvikling sammenholdt med 1. halvår 2007: • Omsætningen udgjorde 27.820 mio. kr. mod 20.177 mio. kr. • EBITDA udgjorde 6.651 mio. kr. mod 4.754 mio. kr., med følgende fordeling mellem DONG Energy's fire forretningssegmenter: o Exploration & Production 2.673 mio. kr. mod 897 mio. kr. Stigningen skyldes øget produktion samt højere olie- og gaspriser o Generation 1.876 mio. kr. mod 2.410 mio. kr. Nedgangen skyldes lavere termisk produktion, højere brændselspriser samt mindre positiv effekt af prissikringer Distribution 966 mio. kr. mod 807 mio. kr. Stigningen skyldes primært lavere omkostninger o Markets 1.264 mio. kr. mod 790 mio. kr. Stigningen skyldes primært øget gassalg og højere gassalgspriser • Resultat efter skat blev 3.082 mio. kr. mod 2.103 mio. kr. Resultat efter skat for 1. halvår 2008 inkluderer avance ved frasalg af 132 kV transmissionsnettet på 477 mio. kr. "Det har været et tilfredsstillende finansielt første halvår, som i kombination med vores markeds- og prisforventninger til andet halvår sætter os i stand til at opjustere vores forventninger til resultatet for hele regnskabsåret 2008" siger koncernchef Anders Eldrup og fortsætter: ”Det gode resultat fra første halvår er præget af, at vi nu ser effekten af den investering DONG Energy foretog i det norske gasfelt Ormen Lange i 2005. Omvendt er indtjeningen fra elproduktionen fortsat meget lav, presset af høje og stigende kul- og CO2-priser.” Opjustering af forventninger til 2008 EBITDA og resultat efter skat for 2008 forventes nu at blive væsentlig højere end i 2007, hvor EBITDA var 9,6 mia. kr. og resultat efter skat 3,3 mia. kr. Dette er en opjustering i forhold til forventningen udmeldt i forbindelse med delårsrapporten for 1. kvartal 2008 den 15. maj 2008, hvor EBITDA og resultat efter skat forventedes på niveau med 2007.