Opjustering af finansielle forventninger til 2007

I forbindelse med aflæggelse af regnskab for 3. kvartal 2007, opjusterede DONG Energy sine forventninger for 2007 til et EBITDA resultat på DKK 8,5 mia. samt et resultat efter skat på DKK 2,6 mia. De fortsatte høje oliepriser samt en generel stigning i markedspriserne på el og gas gennem 4. kvartal, får nu selskabet til at opjustere de finansielle forventninger til regnskabsåret 2007. Selskabet forventer således et EBITDA resultat på cirka DKK 8,8 mia. samt et resultat efter skat på DKK 2,8 mia. Foreløbige forventninger til regnskabsåret 2008 DONG Energy's finansielle resultater påvirkes af prisudviklingen på en række råvarer, herunder olie, gas, el og CO2-kvoter, samt valutakursudviklingen, herunder navnlig dollarkursen. De foreløbige forventninger til 2008 er baseret på følgende forudsætninger: • Råolie: USD 70 pr. tønde • TTF gashub-pris: EUR 20 pr. MWh • El (Nord Pool - systempris): EUR 53 pr. MWh • Kul (API2): USD 110 pr. ton • CO2-kvoter: EUR 22 pr. ton • Dollarkurs: DKK 5,0 pr. USD På basis af de ovenfor skitserede råvarepris-, valutakurs- og andre forudsætninger, forventes et EBITDA for 2008 på ca. DKK 9,7 mia. Resultat efter skat for 2008 forventes at blive cirka DKK 3,3 mia. Indregnet i forventningerne til resultat efter skat er det netop afsluttede salg af transmissionsnettet til Energinet.dk, der forventes at medføre en regnskabsmæssig fortjeneste efter skat på DKK 0,5 mia., som vil blive indregnet i resultatopgørelsen for 2008. For yderligere oplysninger, kontakt venligst: Media Relations Investor Relations Louise Münter Steen Juul Jensen +45 6155 8771 +45 3057 8882