DONG Energy bygger stort bioethanolanlæg i Kalundborg

DONG Energy's planer om at opføre et demonstrationsanlæg i Kalundborg til produktion af 2. generations bioethanol støttes økonomisk med DKK 22,5 mio. fra Energistyrelsens EFP-pulje (EnergiForskningsProgrammet), der skal fremme forskning og teknologisk udvikling på energiområdet. DONG Energy har i ti år arbejdet med at udvikle en ny teknologi til produktion af bioethanol baseret på halm og anden biomasse, og teknologien er nu klar til at blive demonstreret i stor skala. Med tildelingen af EFP-midler til første fase af projektet påbegynder DONG Energy den videre projektering af demonstrationsanlægget. ”Vi glæder os over støtten fra energiforskningsmidlerne og går nu i gang med projekteringen. Anlægget rummer store perspektiver, og vi planlægger at gå i drift i 2009”, siger Anders Eldrup, administrerende direktør i DONG Energy. Anlægget placeres i tilknytning til Asnæsværket og skal årligt producere 17.600 m3 bioethanol, 24.000 tons dyrefoder og 10.500 tons fast biobrændsel på basis af 30.000 tons halm og 30.000 tons foderhvede. DONG Energy forventer at afsætte bioethanolen til Statoils raffinaderi i Kalundborg til iblanding i benzin. Den faste biobrændsel sendes til Asnæsværket, hvor den bliver brugt til at producere el og varme, der kan anvendes i bioethanolanlægget. Derved bliver ethanolprocessen selvforsynende med energi. Danisco Genencor leverer enzymer til anlægget. ”Vi forventer, at anlægget kan bevise, at produktion af ethanol på restbiomasse - affaldsprodukter - er mulig og samtidig demonstrere, hvordan mange eksisterende førstegenerationsanlæg med fordel kan suppleres med andengenerationsteknologi til udnyttelse af restbiomassen. Hermed vil anlægget demonstrere, at energiudnyttelsen kan forbedres og CO2-udledningen reduceres. Med vores teknologi bidrager vi til, at transportsektoren i stigende grad kan inddrages i løsningen”, siger Anders Eldrup. For yderligere oplysninger kontakt venligst: Media Relations Ulrik Frøhlke +45 2484 9725 Investor Relations Steen Juul Jensen +45 3057 8882