Delårsrapport for 3. kvartal 2007

Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten for 3. kvartal 2007 med følgende hovedpunkter: - Omsætningen for 3. kvartal 2007 udgjorde 7.224 mio. kr. mod 8.948 mio. kr. i 3. kvartal 2006 - EBITDA udgjorde 1.689 mio. kr. i 3. kvartal 2007 mod 910 mio. kr. i 3. kvartal 2006 - Resultat efter skat blev 108 mio. kr. i 3. kvartal 2007 mod 643 mio. kr. i 3. kvartal 2006 - Ormen Lange-gasfeltet, hvoraf DONG Energy ejer 10,34%, påbegyndte testproduktion i september 2007 og kommerciel produktion i oktober 2007 - I august solgte DONG Energy sine spanske aktiver indenfor vedvarende energi (Energi - E2 Reno-vables Ibericas, S.L.) til E.ON for EUR 722 mio. - Forventningen til EBITDA for 2007 opjusteres til ca. 8,5 mia. kr. og forventningen til resultat efter skat er ca. 2,6 mia. kr. Læs den fulde rapport på nedenstående link