DONG Energy har fået tildelt en ny efterforskningslicens ud for Vestgrønland

DONG Energy A/S er blevet tildelt operatørskabet af en ny licens vest for Grønland. Sammen med de andre partnere i konsortiet skal DONG Energy indhente og fortolke nye data gennem de næste mange år, før det kan konstateres, om licensen byder på olie eller gas af kommerciel værdi Konsortiet består af Chevron Greenland Exploration A/S (29,167 %), ExxonMobil Exploration Greenland Limited (29,167 %), Nunaoil A/S (12,500 %) og DONG Energy (29,167 %). Licensen - 2007/26 - befinder sig i blok 4 vest for Diskoøen og dækker et areal på 13.957 km2. Licensen blev tildelt af det grønlandske hjemmestyre og den danske regering og blev underskrevet ved en højtidelighed i Nuuk den 11. oktober 2007. Søren Gath Hansen, koncerndirektør og ansvarlig for efterforsknings- og produktionsaktiviteter i DONG Energy, udtaler: “Området er stort set uudforsket, men vores mangeårige erfaring med efterforskningsarbejde onshore i området og den hyppige forekomst af olieudsivninger på land på Nuussuaq og Disko har øget vores interesse for at indlade os på efterforskning i området.” Havet omkring Grønland er et af DONG Energy's fire fokusområder inden for efterforskning og produktion og udgør et område betegnet som høj-risiko/høj-belønning. De andre områder er Nordsøen, området vest for Norge og området mellem Færøerne og Shetlandsøerne. Alan Pitts, direktør for Chevron Greenland Exploration A/S udtaler: “Vi er meget tilfredse med at blive valgt som partnere af det grønlandske hjemmestyre og den danske regering til blok 4-licensen. Vi ser frem til at byde det statslige oliefirma Nunaoil velkommen i partnerskabet og til at planlægge vores aktiviteter i felten, som påbegyndes i sommeren 2008.” De fire virksomheder i konsortiet udgør teknisk og finansielt en meget stærk gruppe. Partnerne Chevron og ExxonMobil, som er blandt verdens førende internationale oliefirmaer, har verdensomfattende erfaring med efterforskning og udvikling under vanskelige forhold, og Nunaoil har stærke tilknytninger til og viden om det grønlandske samfund. DONG Energy har været involveret i efterforskning ud for Vestgrønland siden 1996 og var partner i den seneste offshore efterforskningsbrønd i Fylla-licensen i 2000. For yderligere information, kontakt: Louise Münter Media Relation Telefon.: 6155 8771 __________________________________ DONG Energy er en af Nordens førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere, handle og sælge energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Selskabet havde en nettoomsætning i 2006 på DKK 35,9 mia. (ca. EUR 4,8 mia. eller USD 6,3 mia.). Antallet af medarbejdere er ca. 4.500. For yderligere information, se www.dongenergy.com.