Halvårsregnskab 2007

Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for 1. halvår 2007 med følgende hovedpunkter: Omsætningen for 1. halvår 2007 udgjorde 18.167 mio. kr. mod 14.032 mio. kr. i 1. halvår 2006. Omsætningen for 2. kvartal 2007 udgjorde 7.560 mio. kr. mod 5.848 mio. kr. i 2. kvartal 2006. EBITDA udgjorde 4.808 mio. kr. i 1. halvår 2007 mod 4.793 mio. kr. i 1. halvår 2006. EBITDA udgjorde 1.646 mio. kr. i 2. kvartal 2007 mod 1.445 mio. kr. i 2. kvartal 2006 EBIT udgjorde 2.458 mio. kr. i 1. halvår 2007 mod 3.808 mio. kr. i 1. halvår 2006. EBIT for 2. kvartaln 2007 udgjorde 533 mio. kr. mod 977 mio. kr. i 2. kvartal 2006 Resultat efter skat blev 2.103 mio. kr. i 1. halvår 2007 mod 3.170 mio. kr. i 1. halvår 2006. Resultat efter skat var i 1. halvår 2007 positivt påvirket af engangsposter på 404 mio. kr. mod 188 mio. kr. i 1. halvår 2006. Resultat efter skat for 2. kvartal 2007 udgjorde 848 mio. kr. mod 1.087 mio. kr. i 2. kvartal 2006. Pengestrømme fra driften udgjorde 5.708 mio. kr. i 1. halvår 2007 mod 4.270 mio. kr. i 1. halvår 2006. Pengestrømme fra investeringsaktivitet udgjorde -10.364 mio. kr. i 1. halvår 2007 mod -8.870 mio. kr. i 1. halvår 2006. De væsentligste investeringer var restbetalingen på 6.675 mio. kr. til Københavns Kommune for købet af KE Holding, købet af ConocoPhillips' aktiviteter i Danmark, yderligere investeringer i Ormen Lange projektet, nedgravning af elkabler i Nordsjælland, udenlandske vindaktiviteter, delvist modsvaret af salget af gaslageret ved Ll. Torup og ejendom i København Forventningen til EBITDA for 2007 udgør 7,9-8,3 mia. kr. og for resultat efter skat 2,2-2,6 mia. kr.