DONG Energy ønsker et el-marked styret af de frie markedskræfter

20.06.07 Konkurrencerådet har i dag truffet afgørelse om, at Elsam i forbindelse med indmeldinger på Nord Pool i 2005 og 2006 har misbrugt en dominerende stilling på engrosmarkedet for el i Vestdanmark. DONG Energy er uenig heri og vil anke afgørelsen til Konkurrenceankenævnet. Konkurrencerådets konklusion står i skærende kontrast til, at Elsam har afstået ca. 50% af sin produktionskapacitet, herunder ca. 37% af sin centrale kapacitet til Vattenfall, som er en stor og erfaren aktør på det nordiske elmarked. "Elsams position på markedet er i 2006 blevet halveret, og vore konkurrenter har blåstemplet den måde, prisdannelsen har fungeret på i 2006. Derfor er det vanskeligt at forstå Konkurrencerådets afgørelse. DONG Energy lægger vægt på at være en ansvarlig aktør på el-markedet, som vore kunder kan have fuld tillid til", siger administrerende direktør Anders Eldrup, DONG Energy. Siden 2003 har vi haft et frit el-marked i Danmark, hvor kunderne frit kan vælge leverandør. DONG Energy er glad for denne udvikling og ønsker at styrke konkurrencen yderligere, så vi kan undgå fortsat mistænkeliggørelse af DONG Energy som i den foreliggende sag. Det bedste middel hertil er at åbne det danske el-marked endnu mere over for omverdenen. Derfor ønsker DONG Energy, at der hurtigst muligt etableres flere el-kabler til vore nabolande - især Tyskland og Holland. "DONG Energy ønsker den frie konkurrence. Derfor skal vi have flere og stærkere el-kabler til Tyskland og Holland. Vi skal være en sammenhængende delaf det europæiske el-net, så konkurrencen får endnu bedre vilkår", siger Anders Eldrup. Yderligere oplysninger: Pressechef Louise Münter på 6155 8771