DONG Energy og Novo Nordisk indgår aftale om reduktion af CO2

01.05.07 Der skal spares på energien i Novo Nordisk, og en stor del af virksomhedens fremtidige elforbrug i Danmark skal dækkes af vindmøller. Energiselskabet DONG Energy skal hjælpe Novo Nordisk med at realisere denne målsætning. Det er essensen af en banebrydende partnerskabsaftale, som de to virksomheder har indgået i dag. Partnerskabet er det første af sin slags og indebærer, at Novo Nordisk helt frem til 2020 forpligter sig til at bruge samtlige realiserede energibesparelser på sine fabrikker i Danmark til at købe grøn elektricitet til fabrikkerne. Energien skal leveres fra det nye vindmølleanlæg, som DONG Energy vil etablere på Horns Rev. "Med aftalen yder Novo Nordisk et vigtigt bidrag til realiseringen af vindmølleparken Horns Rev II og er dermed med til at opbygge markedet for vedvarende energi i Danmark," siger koncerndirektør i DONG Energy, Lars Clausen. Aftalen vil yde et væsentligt bidrag til Novo Nordisks mål om at reducere sine CO2-udledninger med 10 procent inden 2014 set i forhold til 2004-niveauet - et meget ambitiøst mål, da Novo Nordisk i samme tidsrum forventer at øge produktionen betydeligt. DONG Energy's eksperter skal hjælpe med at identificere muligheder for energibesparelser på Novo Nordisks danske fabrikker, som repræsenterer 90 procent af koncernens samlede CO2-udledninger. Målet er, at alle Novo Nordisks danske fabrikker har konverteret hele deres forbrug af elektricitet til vedvarende energi inden 2014. "Det er vigtigt, at vi alle tager CO2-problemet alvorligt og handler aktivt. Derfor er dette en meget vigtig kommerciel aftale, som vi håber, mange andre virksomheder vil tage til sig. Vi har som energivirksomhed mulighed for at bidrage betydeligt til at nedsætte CO2-udledningen. Både med vores eget arbejde med at reducere udledningen, men også ved at være med til at realisere danske virksomheders vision om at tage et øget ansvar for fremtidens klima," siger Lars Clausen. DONG Energy's håb er, at partnerskabet bliver lokomotiv for en højere grad af konvertering til vedvarende energiforsyning blandt andre danske virksomheder. "Vi tror på, at DONG Energy kan hjælpe os med at opnå betydelige energibesparelser. Samtidig er vi med denne aftale med til at skabe et økonomisk bæredygtigt grundlag for vindmølleenergi i Danmark," siger koncerndirektør Lise Kingo fra Novo Nordisk. Novo Nordisks mål om at nedbringe CO2-udledningerne er et resultat af en aftale, som virksomheden indgik i 2006 med Verdensnaturfonden (WWF) som en del af Climate Savers-programmet. I dette program deltager indtil videre 12 globale virksomheder, der har forpligtet sig til aktivt at arbejde på at skrue ned for energien og i højere grad anvende vedvarende energi. For yderligere information kontakt venligst: Dong Energy: Lone Rasmussen Tlf. 7210 1810 lonra@dongenergy.dk Novo Nordisk: Michael Laub Tlf. 4442 1960 mclb@novonordisk.com Fotos og videomateriale vedrørende denne pressemeddelelse kan findes i vores Broadcast Room på novonordisk.com - Media.