Ordinær generalforsamling afholdt i DONG Energy

26.04.07 På generalforsamlingen blev beretningen om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår taget til efterretning. Endvidere godkendte generalforsamlingen følgende punkter: - Revideret årsrapport - Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion - Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport. Der udbetales 1.967 mio. kr. i udbytte for året - Genvalg af formand, næstformand og de øvrige foreslåede bestyrelsesmedlemmer således, at bestyrelsen er sammensat som følger: Fritz H. Schur, formand, adm. direktør i Fritz Schur GruppenLars Nørby Johansen, næstformand, bestyrelsesformand i Falck A/SLars Rebien Sørensen, adm. direktør i Novo Nordisk A/S (nyvalgt)Jakob Brogaard, viceordførende direktør, Danske Bank A/S (nyvalgt)Jens Kampmann, adm. direktør i Invest Miljø A/SKresten Phillipsen, gårdejerPoul Arne Nielsen, borgmesterAsbjørn Larsen, civiløkonomHanne Sten Andersen, medarbejdervalgt, HR PartnerPoul Dreyer, medarbejdervalgt, serviceteknikerJørgen Peter Jensen, medarbejdervalgt, kemiingeniørJens Nybo Stilling Sørensen, medarbejdervalgt, specialarbejder - De foreslåede bestyrelseshonorarer og øvrige honorarer blev godkendt  - Valg af revisorerGenvalg af KPMG C.Jespersen, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab og af Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab  - Bemyndigelse til at anmelde vedtagne beslutninger I sin mundtlige beretning havde bestyrelsesformand Fritz H. Schur blandt andet følgende kommentarer: "2006 blev på alle måder et begivenhedsrigt år. Det blev året, hvor Danmarks nye store energiselskab blev skab. Sammenlægningen af DONG, Elsam, Energi E2, Nesa, Københavns Energis elaktiviteter og Frederiksberg Forsynings elaktiviteter blev en realitet med EU-Kommissionens godkendelse af DONG Energy den 14. marts 2006". For yderligere information kontakt venligst: Media Relations Ulrik Frøhlke +45 4480 6990