Koncernregnskabsmeddelelse 2006

Koncernregnskab 2006 12.03.2007 2006 blev et meget tilfredsstillende år. Resultatet blev positivt påvirket af høje olie-, gas- og elpriser. De tilkøbte elselskaber Elsam, Energi E2, Nesa samt elaktiviteterne fra Københavns Energi og Frederiksberg Kommune indgår delvist i 1. halvår og fuldt ud i 2. halvår. HIGHLIGHTS FOR ÅRET Omsætningen for året udgjorde 35.661 mio. kr. mod 18.493 mio. kr. i 2005 EBITDA for året udgjorde 8.793 mio. kr. mod 6.314 mio. kr. EBIT for året udgjorde 5.534 mio. kr. mod 4.099 mio. kr. Engangsposter påvirkede negativt med 2.008 mio. kr. Resultat efter skat blev 4.917 mio. kr. mod 2.687 mio. kr. Resultatet svarer til forventningerne udmeldt efter 3. kvartal. Resultat efter skat var negativt påvirket af engangsposter på netto 385 mio. kr. Heraf udgjorde avance ved frasalg af gaslageret ved Ll. Torup 1.000 mio. kr. og opsigelse af koncerninterne aftaler -1.573 mio. kr. Resultat for tilkøbte selskaber udgjorde 2.042 mio. kr. Pengestrømme fra driften udgjorde 8.169 mio. kr. mod 5.866 mio. kr. Pengestrømme fra investeringsaktivitet udgjorde -7.809 mio. kr. mod -10.128 mio. kr. De væsentligste investeringer var akkvisitionerne inden for elsektoren For 2007 forventes et EBITDA lidt lavere end i 2006, mens resultat efter skat forventes væsentligt lavere Pressemøde Regnskabet præsenteres for journalister på et pressemøde i morgen tirsdag den 13. marts klokken 10.00 - 11.00. Adresse: A. C. Meyers Vænge 9 2450 København SV For yderligere information kontakt venligst: Pressechef Louise Münter +45 6155 8771