DONG Energy køber ConocoPhillips i Danmark

DONG Energy køber ConocoPhillips Petroleum International Corporation Denmark 19.03.2007 DONG Energy og Phillips Petroleum International Corporation har indgået aftale om, at DONG Energy overtager aktierne i ConocoPhillips Petroleum International Corporation Denmark (COP Danmark). Med købet af COP Danmark overtager DONG Energy kontrollen over et selskab, som ejer tre danske licenser, hvilket er en vigtig brik i DONG Energys strategi om at øge produktionen af olie og gas og dermed at styrke den danske gasforsyning. Særligt licensen Hejre vil bidrage væsentligt til forretningen. DONG Energy vurderer, at COP Danmarks ejerandel repræsenterer mellem 35 og 40 mio. tønder olieækvivalenter. Heraf er de 2,5 til 3 mia. m3 gas. COP Danmark er desuden operatør på de tre licenser. "Med DONG Energys indgående kendskab til licenserne og området generelt, er vores strategi at øge vores interesser i området. Samtidig ønsker vi gennem operatørskabet at sikre os afgørende indflydelse på en løsning, der betyder udbygning via dansk infrastruktur, og som forbedrer muligheden for at inddrage andre fund i området, hvor DONG Energy har interesser", siger koncerndirektør Søren Gath Hansen, der har ansvaret for efterforskning og produktion i DONG Energy. Med overtagelsen af COP Danmark (som ejer 30 procent af Hejre-licensen) kommer DONG Energy op på 50 procents ejerandel i licensen, da selskabet i forvejen ejer 20 procent. Med i købet følger ejerandele i to andre licenser, Svane og Hejre naboblok, som indeholder fund og yderligere efterforskningspotentiale. "Købet af COP Danmark passer godt ind i vores strategi, da vi sikrer os yderligere reserver og gasproduktion på dansk område. Hermed øger vi selvforsyningsgraden og mindsker behovet for køb af gas fra tredjepart", fortæller Søren Gath Hansen. DONG Energy køber COP Danmark af Phillips Petroleum International Corporation for USD 300 mio. Overtagelsen omfatter værdien af reserver og efterforskningspotentiale, synergier med DONG Energys gasforretning, værdi af øvrige aktiver i selskabet samt i øvrigt strategiske fordele. Aftalen forudsætter Energistyrelsens godkendelse af købet. Når godkendelsen foreligger, vil DONG Energy i samarbejde med de øvrige partnere i licenserne igangsætte arbejdet med at udarbejde en udbygningsplan. For yderligere information, kontakt venligst: Koncerndirektør Søren Gath Hansen +45 4517 1569 Investor Relations Michael Steen-Knudsen +45 6161 8656