Etablering af vindmøller med lokalt engagement

Samarbejde mellem Dong Energy og Danmarks Vindmølleforening 23.03.2007 DONG Energy og Danmarks Vindmølleforening er enige om at indlede et samarbejde om etablering af vindmøller på land og opførelse af kommende store havmølleparker. Investeringer i nye vindmøller kræver lokal opbakning, kapital og en stærk teknologisk kompetence. Derfor er de to parter enige om, at der er behov for et samarbejde, som kan skabe mere fremdrift i udbygningen af vindkraft i Danmark. Parterne forventer, at samarbejdet konkretiseres i en aftale, som skaber mulighed for, at møllelaug og andre mindre investorer kan deltage sammen med DONG Energy i forskellige typer af vindkraftinvestering. Samarbejdet udspringer af et fælles ønske om at forbedre mulighederne for fortsat bredt folkeligt engagement, fortrinsvist lokalt forankret, gennem ejerskab af vindmøller. Asbjørn Bjerre, direktør i Danmarks Vindmølleforening: "Den brede, folkelige deltagelse i vindmølleudbygning i Danmark er helt unik, og én af grundene til befolkningens positive indstilling til vindkraft. Det er derfor glædeligt, at vi nu også sammen med DONG Energy kan skabe nye muligheder for lokalt medejerskab og engagement bag etablering af nye vindmøller." Anders Eldrup, administrerende direktør i DONG Energy: "Vi ser positivt på lokalt engagement og en god opbakning i de områder, hvor vi ønsker at opsætte vindmøller. Opbakningen er vigtig for vores overvejelser i forbindelse med investeringer i nye vindkraftanlæg. Derfor går vi aktivt ind i samarbejdet, der imødekommer det seneste udspil fra regeringens planlægningsudvalg for vindmøller, som netop peger på betydningen af befolkningens opbakning." Der har i Danmark altid været tradition for folkelig interesse for energisektoren. Dette har vindkraftudbygningen i flere perioder tydeligt vist. Således var over 100.000 danske familier medejere af vindmøller igennem vindmøllelaug indtil for få år siden. I dag er antallet af møllelaug halveret, og der etableres meget få nye. DONG Energy og Danmarks Vindmølleforening understreger, at det endnu er for tidligt for interesserede at henvende sig. Mulighederne vil blive annonceret lokalt i forbindelse med konkrete projekter. For yderligere oplysninger, kontakt venligst: Direktør Asbjørn Bjerre, Danmarks Vindmølleforening: Tlf. 8684 1616 Pressemedarbejder Ulrik Frøhlke, DONG Energy: Tlf: 4480 6912