Aftale mellem DONG Energy - WINGAS og Wintershall

Naturgasaftaler mellem DONG Energy og WINGAS og Wintershall Erdgas Handelshaus 05.02.07 København. DONG Energy (Danmark) og WINGAS GmbH (Tyskland) har indgået en aftale om et gasudvekslingssamarbejde, der skal gælde de næste 13 år. Begge selskaber har skrevet under på følgende: DONG Energy skal levere 5 milliarder kubikmeter gas til WINGAS i Storbritannien i perioden fra 2007 til 2017. Som genydelse skal WINGAS levere 5 milliarder kubikmeter gas til DONG Energy i Nordtyskland i perioden fra 2010 til 2020. Herudover har DONG Energy og Wintershall Erdgas Handelshaus (WIEH) lavet en aftale om gasleverancer i Tyskland. Aftalen indebærer, at WIEH skal levere op til 0,7 milliarder kubikmeter gas om året i perioden fra 2010 til 2020. "Ved at underskrive denne indkøbsaftale på naturgas, tager DONG Energy et vigtigt skridt i retning af at sprede risikoen på sin indkøbsportefølje og sikrer dermed sine kunders fremtidige gasleverancer. Samtidig flytter DONG Energy gas fra Storbritannien til DONG Energy's markeder i Nordvesteuropa ved hjælp af aftalen om gasudveksling. Det glæder os at kunne meddele, at de nye aftaler markerer starten på et nyt langvarigt samarbejde med WINGAS og WIEH," siger Executive Vice President i DONG Energy, Kurt Bligaard Pedersen. "Samarbejdet vil fremme konkurrencen på det europæiske gasmarked og vil bidrage til at sikre energiforsyningen i Europa. Ydermere vil samarbejdet styrke WINGAS' position på det britiske marked; og samtidig giver et langfristet samarbejde med DONG Energy muligheder for yderligere fælles forretningsmæssige projekter," fremhæver bestyrelsesformand i WINGAS, Dr. Rainer Seele. Investor Relations Michael Steen-Knudsen +45 4480 6850 Corporate Communications Ulrik Frøhlke +45 4480 6912 Fakta WINGAS GmbH er et europæisk energiselskab, som leverer gas til kunder i Tyskland, Belgien, Frankrig, Storbritannien, Østrig, Danmark og Tjekkiet. WINGAS GmbH's kunder omfatter offentlige forsyningsselskaber, regionale gasleverandører, industrivirksomheder og kraftværker. Siden 1990 har selskabet investeret mere end 3 mia. euro i at udvikle sin egen infrastruktur til transport og lagring af naturgas. Det 100 % WINGAS-ejede datterselskab WINGAS TRANSPORT GmbH & Co. KG driver det mere end 2000 km lange rørledningssystem, som forbinder de enorme gasreserver i Sibirien og gasforekomsterne i Nordsøen med de voksende markeder i Vesteuropa. I forbindelse med udbygningen af rørledningen, har WINGAS lige fra starten gjort brug af den nyeste teknologi inden for glasfiber. I begyndelsen var formålet med datatransmissionen at kontrollere og overvåge rørledningen, men med liberaliseringen af telekommunikationsmarkedet i 1996, var WINGAS et af de første selskaber, der begyndte at markedsføre sit fiberoptiske netværk. I dag er mange velkendte it- og telekommunikationsselskaber kunder hos WINGAS. Wintershall Erdgas Handelshaus GmbH & Co. KG (WIEH) er et fælles handelsselskab stiftet af Wintershall i Kassel og den russiske gaskoncern Gazprom. WIEH blev grundlagt i 1990 og er ansvarlig for at købe, transportere, opbevare og markedsføre naturgas i flere europæiske lande. Selskabets hovedkontor ligger i Berlin.