DONG Energy undersøger mulighed for at bygge kraftværk i Tyskland

28.11.06 DONG Energy undersøger muligheden for at bygge kraftværk i Tyskland. Projektet er p.t. på udviklingsstadiet og vil fortsætte indtil udgangen af 2007. En endelig investeringsbeslutning om opførelse af kraftværket vil blive truffet på dette tidspunkt og vil give mulighed for fuld idriftsættelse af kraftværket inden udgangen af 2012. Det er hensigten at strategiske partnere vil blive indbudt til at deltage i projektet forud for endelig afslutning af udviklingsfasen. DONG Energy vil stå for samtlige projektfaser, fra den indledende projektudvikling og opførelse til drift og vedligeholdelse af kraftværket. DONG Energy har indgået aftale med WV Energie AG om køb af 100 pct. af et tysk selskab, der har option på køb af en grund beliggende nær Greifswald i Mecklenburg Vorpommern, der er velegnet til opførelse af et kulfyret kraftværk. Aftalen er betinget af godkendelse fra de tyske konkurrencemyndigheder, hvilket forventes i december 2006. "Opførelsen af et kraftværk i Tyskland ville understøtte vores eksisterende aktiviteter i Tyskland og er baseret på vores kernekompetencer inden for clean coal-teknologi," udtaler adm. direktør Anders Eldrup. Investor Relations Michael Steen-Knudsen 4480 6850 Media Relations Louise Münter 4480 6910