DONG Energy A/S har købt det svenske projektselskab Storrun Vindkraft AB

08.09.06 DONG Energy underskrev i går en aktiekøbsaftale, hvor de køber 100% af aktierne i projektselskabet Storrun Vindkraft AB. I projektselskabet ligger rettigheder til at opføre et vindmølleprojekt på 30 MW i Sverige. Projektet er lokaliseret ca. 150 km nordvest for Östersund, i Krokom Kommune, Jämtland. Projektet har fået alle myndighedsgodkendelser og byggetilladelser, men der er behov for at optimere rammerne for projektet inden en investeringsbeslutning kan tages medio 2007. Idriftsættelse af projektet forventes ultimo 2008. Den samlede anlægsinvestering er i størrelsesordenen 300 mio. DKK. Projektselskabets tidligere ejer var Borevind AB, et børsnoteret investerings- selskab indenfor vedvarende energi. Borevind bibeholder en option på at kunne købe 20% af projektselskabet retur. Borevind vil samtidig på konsulentbasis bistå DONG Energy i den videre projektering af projektet. "DONG Energy ser frem til igen at have vindaktiviteter i Sverige og vi er glade for at have Borevind med i den fortsatte projektering og som langsigtet medejer. Sverige indgår i vores strategiske fokusområde og vi ser positivt på de tiltag de svenske politikere har gjort for at gøre det svenske certifikatmarked mere langsigtet ved hjælp af en række lovændringer, der træder i kraft 1. januar 2007," udtaler Kim Ernst, Vice President, DONG Energy Renewables, Commercial. Head of Media Relations Louise Münter +45 4517 1545 Head of Investor Relations Michael Steen-Knudsen +45 4517 1556