DONG Energy sælger gaslageret i Lille Torup til Energinet.dk

24.08.06 I forbindelse med Europa-Kommissionens godkendelse af sammenlægningen af energiselskaberne DONG, Energi E2, Elsam, Nesa, Frederiksberg Forsyning og Københavns Energi (el-delen) blev gaslageret i Lille Torup i Jylland sat til salg. DONG Energy har nu valgt at sælge gaslageret til Energinet.dk. Overtagelsen sker 1. maj 2007. Salgsprisen er DKK 2,0 mia. for gaslageraktiviteterne. Herudover er der aftalt en eventuel yderligere betaling baseret på værdien af aktiviteterne efter år 2030. "Vi er glade for, at vi nu har opfyldt Europa-Kommissionens krav om frasalg af et gaslager. Da vi beholder gaslageret i Stenlille, bliver vi nu to uafhængige lagerudbydere i Danmark", siger adm. direktør i DONG Energy, Anders Eldrup. Den regnskabsmæssige gevinst ved salget forventes at udgøre ca. DKK 1,0 mia. efter skat, som vil blive indtægtsført i maj 2007. Salget påvirker således ikke 2006-forventningerne. Den endelige gennemførelse af transaktionen er betinget af EU Kommissionens godkendelse. For yderligere oplysninger kontakt venligst: Presse Louise Münter - 4517 1545 / 6155 8771 Investorer Michael Steen-Knudsen - 4517 1556 / 6161 8656