Koncernregnskabsmeddelelse for 2. kvartal 2006

25.08.06 Omsætningen for kvartalet udgjorde 5.848 mio. kr. mod 4.204 mio. kr. i 2005 EBIT for kvartalet udgjorde 977 mio. kr. mod 1.112 mio. kr. EBIT for 1. halvår udgjorde 3.808 mio. kr. mod 2.449 mio. kr. Resultat efter skat for kvartalet blev 1.087 mio. kr. mod 891 mio. kr. Resultat fra associerede selskaber udgjorde i kvartalet 458 mio. kr. mod 3 mio. kr. Resultat efter skat for 1. halvår udgjorde 3.170 mio. kr. mod 1.660 mio. kr. Pengestrømme fra driften udgjorde i kvartalet 1.989 mio. kr. mod 1.846 mio. kr. Pengestrømme fra investeringsaktivitet udgjorde -4.146 mio. kr. mod -528 mio. kr. De væsentligste investeringer var købene af el-aktiviteterne i København og Frederiksberg kommuner, 30% af aktierne i Energi E2, samt 21% af aktierne i Elsam HNG Midt-Nord Salg og DONG Energy indgik i juni en 3-årig aftale om levering af naturgas gældende fra 1. januar 2007 Gazprom og DONG Energy indgik i juni en aftale om leverancer af russisk gas til Danmark Forventningen til årsresultatet opjusteres med 0,6 mia. kr. til 4,9 mia. kr. som følge af højere oliepriser samt bedre resultat i de tilkøbte el-selskaber