Succesfuld start på DONG Energy's Gas Release Program

31.08.06 DONG Energy gennemførte i går den første gas release auktion, hvor 400 mio. m3 naturgas, svarende til 10 pct. af det danske gasmarked, blev udbudt. Auktionen er led i DONG Energy's forpligtelse over for Europa-Kommissionen i forbindelse med godkendelsen af fusionen mellem energiselskaberne DONG, Energi E2, Elsam, Nesa, Frederiksberg Forsyning og Københavns Energi (el-divisionen). Auktionen var designet efter et nyt koncept - det såkaldte "Two-Way Gas Release" - hvor DONG Energy leverer naturgas i Danmark mod tilsvarende leverancer på markederne i England, Belgien, Tyskland og Holland. Ni bydere var tilmeldt auktionen, hvor der blev udbudt 10 lodder af 40 mio. m3 naturgas. Auktionen blev gennemført på et internetbaseret auktionssystem, administreret af en uvildig tredjepart. Auktionen blev gennemført over 6 runder med bud på alle 4 markeder. Det endelige resultat af auktionen blev, at de 10 lodder der leveres i Danmark byttes mod 4 lodder i England, 2 lodder i Belgien, 4 lodder i Tyskland, mens der ikke leveres i Holland. DONG Energy er tilfreds med resultatet, som indikerer, at two-way konceptet er blevet vel modtaget af den europæiske gasindustri. Den næste auktion i DONG Energy's Gas Release Program er planlagt til foråret 2007. For yderligere oplysninger kontakt venligst: Presse Louise Münter - 4517 1545 / 6155 8771