Konvertering af obligationer er accepteret af investorerne

05.05.2006 Tilbuddet fra Elsam og DONG Energy om konvertering af obligationer udstedt af Elsam til nye obligationer udstedt af DONG Energy er accepteret af investorerne Elsam fremsendte den 20. april 2006 tilbud til alle investorer i EUR 300 mio. Floating Rate Notes 2007 (ISIN XS0194213764) og EUR 500 mio. 4,625% 2011 (ISIN XS0194214143) udstedt af Elsam om at konvertere deres beholdning til nye obligationer udstedt af DONG Energy. Ved udløb af den så-kaldte "Early Consent Deadline" den 4. maj 2006 har Elsam modtaget uigenkaldelig tilslutning fra in-vestorerne dækkende mere end 75% af de nominelle beholdninger til at konvertere Elsams to obliga-tionsserier med forfald i 2007 og 2011. Konverteringstilbuddet udløber den 11. maj 2006 kl. 11.00 i London, og investormøder finder sted den 15. maj 2006. For yderligere oplysninger kontakt venligst: Michael Steen-Knudsen, chef for Investor Relations i DONG Energy A/S +45 4517 1556 Egon Nielsen, finanschef i Elsam A/S +45 7622 2550