DONG Energy - Gas Release program

11.05.2006 DONG Energy - Gas Release program Fusionen mellem DONG, Elsam, Energi E2, Nesa, Københavns Energi (el-delen) og Frederiksberg Forsyning (el-delen) - og dannelsen af det nye energiselskab, DONG Energy - blev godkendt af EU-Kommissionen i marts 2006. For at imødekomme EU-Kommissionens bekymringer vedrørende den konkurrencemæssige situation på det danske gasmarked, har DONG Energy forpligtet sig til at gennemføre et Gas Release program over de næste 6 år. Det betyder, at DONG Energy vil auktionere 400 mio. gas m3 årligt og at DONG Energy vil modtage tilsvarende gasmængder på én eller flere af de nordeuropæiske gasbørser. DONG Energy har nu offentliggjort et foreløbigt informationsmateriale - betegnet Preliminary Infor-mation Memorandum (PIM) - der redegør for grundprincipperne i "Two way Gas Release", en ny måde at gennemføre gas release på og åbne de europæiske gasmarkeder. PIM kan rekvireres på www.dongenergy.com. Den første gas release auktion organiseret af DONG Energy vil blive afholdt den 30. august 2006 og vil foregå som en internet-auktion håndteret af en uafhængig auktions administrator. For at informere potentielle auktionsdeltagere om gas release auktionen afholder DONG Energy en Gas Release konference, der vil finde sted den 22. juni 2006 i København. Yderligere oplysninger fås på DONG Energys hjemmeside - www.dongenergy.com - eller du kan kontakte underdirektør Jan Ingwersen på jin@dong.dk eller på telefon nr. 4517 1022.