DONG A/S afholdt i dag sin ordinære generalforsamling

19.04.2006 DONG A/S afholdt i dag sin ordinære generalforsamling På generalforsamlingen blev beretningen om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår taget til efterretning. Endvidere godkendte generalforsamlingen følgende punkter: Revideret årsrapport Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport. Der udbetales 35 mio. kr. i udbytte for året Genvalg af formand og de øvrige foreslåede bestyrelsesmedlemmer, ændring af bestyrelseshonorarer Fritz H. Schur, genvalgt som formand Lars Nørby Johansen, genvalgt som næstformand Kresten Philipsen og Poul Arne Nielsen, nyvalgte Den foreslåede ændring i bestyrelseshonorarer Genvalg af revisorerne og nyvalg Genvalg af KPMG C.Jespersen, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Nyvalg af Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Forhøjelse af selskabets aktiekapital fra nom. kr. 2.143.600.000 med nom. kr. 793.499.000 til nom. kr. 2.937.099.000 og konsekvensændring af § 3 i selskabets vedtægter Bemyndigelse til at anmelde vedtag beslutninger I sin mundtlige beretning havde bestyrelsesformand Fritz H. Schur blandt andet følgende kommentarer: " Det er glædeligt at kunne konstatere at aktionæroverenskomsterne mellem de tidligere ejere af henholdsvis Elsam og Energi E2 er faldet på plads. Vi kan nu byde velkommen til en ny aktionærkreds i DONG, hvor staten, efter kapitaludvidelsen, besidder 73% af aktierne, mens de resterende aktier tilfalder de nye aktionærer. DONG er således godt på vej mod en privatisering, allerede efter i dag." Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen konstituerede sig som følger: Fritz H. Schur, Formand, Adm. direktør i Fritz Schur Gruppen Lars Nørby Johansen, Næstformand, Bestyrelsesformand i Falck A/S Lars Torpe Christoffersen, Adm. direktør i MACH S.a.r.l. Svend Sigaard, Direktør Jens Kampmann, Adm. direktør i Invest Miljø A/S Kresten Phillipsen, Gårdejer Poul Arne Nielsen, Borgmester Asbjørn Larsen, Civiløkonom Jesper Magtengaard, Medarbejdervalgt, Senior Asset Manager Bent Stubkjær, Medarbejdervalgt, Afdelingschef Thorkild Meiner-Jensen, Medarbejdervalgt, Advokat For yderligere kommentarer, kontakt: Pressechef Louise Münter på tlf. nr. 6155 8771 Chef for Investor Relations Michael Steen-Knudsen på tlf. nr. 4517 1556