Første produktion af el fra Barrow havmøllepark

07.03.2006 Første produktion af el fra Barrow havmøllepark Nordvestenglands første havmøllepark er begyndt at producere strøm fra den første række havmøller, der er beliggende 7 km ud for Walney Island i nærheden af Barrow på den engelske vestkyst. Barrow havmøllepark, der omfatter 30 vindmøller, ejes af det britiske energiselskab Centrica og DONG. Når parken er fuldt idriftsat vil den kunne producere vedvarende energi til at forsyne 65.000 parcelhuse med el. Færdiggørelsen af de første otte vindmøller og indkøringen af Storbritanniens første offshore trans-formeranlæg har muliggjort produktionen af den første el fra 90 MW havmølleparken. Anlægget transformerer spændingen fra vindmøllerne op til 132kV, så strømmen kan overføres til højspændingsnettet i land. Strømmen eksporteres derefter til det nationale nettilslutningspunkt på kysten. Indkøringen af den 27 km lange søkabelforbindelse og det nye transformeranlæg ved Heysham er ligeledes afsluttet for nylig. Hans Jørgen Rasmusen, bestyrelsesformand for Barrow Offshore Wind Farm Ltd. og direktør i DONG, udtaler: "Vi er glade for, at vi nu er nået så langt, at vi kan begynde at levere strøm fra Barrow. First Power er en vigtig milepæl for DONGs aktiviteter i Storbritannien og for selskabets strategi om at blive en betydelig spiller inden for vindkraft i Nordeuropa." Den rektangulære havmøllepark dækker et område på ca. 10 km2 i Det irske Hav og består af 4 rækker vindmøller, 2 med 7 møller og 2 med 8 møller. Vindmøllerne har en indbyrdes afstand på 500 m og den indbyrdes afstand mellem rækkerne er 750 m. Samtlige 30 fundamenter blev afsluttet i november, så de var klar til montagen af møllerne. Hver mølle vejer 251 tons og vil have en højde på 75 m op over vandspejlet, hvortil kommer bladene, der lægger yderligere 45 m hertil, når de er i lodret position. Yderligere oplysninger om projektet findes på www.bowind.co.uk