Tidspunkt for årsregnskabsmeddelelse og pressemøde

28.02.06 Tidspunkt for årsregnskabsmeddelelse og pressemøde DONGs regnskab for perioden 1. januar - 31. december 2005 forventes godkendt af bestyrelsen for DONG A/S torsdag den 2. marts 2006. Offentliggørelse af årsrapport for 2005 kan forventes den 29. marts 2006. I forbindelse med offentliggørelsen af årsregnskabsmeddelelsen vil DONG afholde pressemøde på Agern Allé 24-26 i Hørsholm, torsdag den 2. marts 2006 kl. 12.00, hvor administrerende direktør An-ders Eldrup, økonomidirektør Carsten Krogsgaard Thomsen og chef for Investor Relations Michael Steen-Knudsen vil gennemgå resultatet samt give en status vedrørende sammenlægningen af de seks energiselskaber. Umiddelbart efter vil der være mulighed for interview med administrerende direktør Anders Eldrup. Interesserede parter, der ønsker at deltage, bedes kontakte pressechef Louise Münter på lomu@dong.dk eller tlf. nr. 6155 8771.