Europa-Kommissionen forventes at udnytte hele sin tidsramme til at vurdere DONGs opkøb inden for energisektoren

07.10.2005 DONG forventer, at Kommissionen inden for kort tid vil beslutte, at den har behov for at udnytte hele sin tidsramme til at vurdere, om sammenlægningen mellem DONG, Elsam, Nesa, ENERGI E2, Kø-benhavns Energi (el) og Frederiksberg Forsyning er i overensstemmelse med EU's regler. Det betyder, at en endelig afgørelse formentlig foreligger i første kvartal 2006. DONG forventer, at Kommissionen vil udtrykke bekymring for, om sammenlægningen kan medføre en svækkelse af konkurrencen inden for energisektoren. Derfor har Kommissionen behov for tid til at foretage en nærmere analyse af sammenlægningen. Det skal ikke tages som udtryk for, at der på nuværende tidspunkt er draget nogen konklusioner for sagens endelige udfald. Set i lyset af Kommissionens øgede fokus på energisektoren generelt - herunder den sektoranalyse som for tiden foregår inden for el- og gasområdet i EU - samt den grundige behandling, som andre fusions-sager inden for energiområdet også underkastes, er det naturligt, at Kommissionen ønsker at få belyst alle forhold grundigt, inden den træffer en endelig afgørelse. DONG Energy's administrerende direktør, Anders Eldrup, udtaler: "Vi forventer, at godkendelsen kommer i første kvartal 2006. Vi er glade for, at sagen bliver grundigt behandlet, og at hver en sten bliver vendt. Vi har været åbne om alle forhold, og vi mener, at der med de indgåede aftaler - bl.a. med Vattenfall - vil blive skabt øget konkurrence på markedet. Men ud fra en medarbejdersynsvinkel havde det været rart med en hurtig afgørelse. Det er dog bedre, at alle forhold bliver afdækket grundigt, og at en så vigtig afgørelse bliver truffet på et solidt grundlag," siger Anders Eldrup. Kontakt: Adm. direktør, Anders Eldrup, DONG, +45 4517 1550 Investor Relations, Michael Steen-Knudsen, DONG, +45 4517 1556 Kommunikation, Peter Arnfeldt, DONG, +45 4517 1550