DONG stormer frem i Nordatlanten

07.09.2005 DONG stormer frem i Nordatlanten Den britiske stat har i går tilbudt DONG at lede efter olie og gas i et af de mest lovende områder i Nordatlanten mellem Shetlandsøerne og Færøerne. Området, hvor DONG kan komme til at bore, dæk-ker et areal på 3.400 km2. Det er næsten lige så stort som hele det område i Nordsøen, der rummer al den olie og gas, der hidtil er fundet i Danmark. Tilbuddet fra den britiske stat viser, at DONG for alvor har slået sin position fast i Nordatlanten, hvor vi nu bliver en af de største licenshavere. De to licenser tilbydes et konsortium bestående af DONG, Gaz de France og Dana Petroleum. Samtidig er DONG blevet tilbudt andele i endnu tre nye licenser, hvor Chevron Texaco er operatør. Ifølge det britiske Department of Trade and Industry er der tildelt 152 licenser til 99 selskaber. I alt 114 selskaber søgte om at komme i betragtning. DONG har fået alle de licenser, som er søgt. Området mellem Færøerne og Shetlandsøerne er et af DONGs tre fokusområder inden for olie og gas. De to øvrige er dansk og norsk Nordsø samt Norskehavet ud for Midtnorge, hvor DONG har en ti pro-cents-andel i det store Ormen Lange-felt. Kontakt Jan Terje Edvardsen, chef for efterforskning, telefon 4033 6531 Jens Tovborg Jensen, pressesekretær, telefon 4517 1565