DONG køber det hollandske energiselskab Intergas Supply

06.06.2005 DONG har indgået aftale med Intergas Energie N.V. om at købe det hollandske energiforsy-ningsselskab Intergas Supply for 47 mio. EUR. Intergas Supply har omkring 150.000 gaskunder og 30.000 elkunder og omsatte i 2004 for ca. DKK 850 mio. Med købet af Intergas Supply realiserer DONG et væsentligt element i sin strategi om at opnå en øget markedsandel på det hollandske energimarked. DONG har siden juli 2004 været aktiv på det holland-ske energimarked, og med købet af Intergas Supply udvides kundebasen i Holland med i alt 180.000 kunder fortrinsvis privatkunder samt små- og mellemstore virksomheder. Intergas Supply er beliggen-de i den sydlige del af Holland og leverede i 2004 ca. 500 mio. m3 gas og 150 GWh el. til det holland-ske marked. Købet af det hollandske energiselskab ligger i naturlig forlængelse af DONGs seneste opkøb i Nordeu-ropa. I november 2004 erhvervede DONG en aktiepost på 25,1 procent af det tyske energiselskab EWL og grundlagde hermed salgsselskabet, E-nord, som i dag markedsfører og sælger gas, el og ser-vices i Tyskland. DONG begyndte at sælge gas på det hollandske marked i juli 2004 med leverancer til Essent. Samtidig indledtes handel med gas på gasbørsen TTF i Holland og på gasbørserne Zeebrügge i Belgien, NBP i Storbritannien og Bunde i Tyskland. Kurt Bligaard Pedersen, direktør for DONGs handelsaktiviteter siger om købet: "Med købet af Intergas Supply har vi fået en vigtig platform for vækst i Holland. Med den meget kompetente ledelse og de engagerede medarbejdere i Intergas Supply er vi godt rustet til den skærpede konkurrence på det hollandske marked." Med en betydelig egenproduktion af gas og ejerandele i transmissionskapaciteten fra felter i Norge og Danmark til gasmarkederne i Danmark, Tyskland, Holland og UK er forsyningssikkerheden til DONGs nye kunder i Holland sikret. Endelige hollandske godkendelser af købet af Intergas Supply forventes at være på plads i september 2005. Kontakt Michael Steen-Knudsen, Investor Relations, telefon 4517 1556 Jens Tovborg Jensen, Kommunikation, telefon 4517 1565