DONG A/S afholder ekstraordinær generalforsamling fredag den 24. juni 2005

24.06.2005 Den 24. juni 2005 kl. 15.00 afholdes ekstraordinær generalforsamling i DONG A/S, Birkerød kommune (CVR 36 21 37 28), på selskabets kontor, Agern Allé 24-26, 2970 Hørsholm. Dagsordenen er følgende: 1. Valg af dirigent 2. Valg af ny bestyrelsesformand og et nyt medlem af bestyrelsen 3. Eventuelt Yderligere oplysninger Michael Steen-Knudsen, Investor Relations, telefon 4517 1556 Peter Arnfeldt, Kommunikation, telefon 4517 1550