DONG A/S afholdt tirsdag den 12. april 2005 ordinær generalforsamling.

13.04.2005 DONG A/S afholdt tirsdag den 12. april 2005 ordinær generalforsamling. På gene-ralforsamlingen blev beretningen om selskabets virksomhed i det forløbne regn-skabsår taget til efterretning Endvidere godkendte generalforsamlingen følgende punkter: Revideret årsrapport Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport. Der udbetales ikke udbytte for året Genvalg af formand og de øvrige foreslåede bestyrelsesmedlemmer Ændring af selskabets vedtægter Valg af revisorer (genvalg af KPMG C.Jespersen, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab og nyvalg af BDO ScanRevision) I sin mundtlige beretning havde bestyrelsesformand Sven Riskær blandt andet følgende kommentarer til integrationen med elsektoren: "Brikkerne er således begyndt at falde på plads en efter en for at tegne et billede af en omfattende og bredt integreret dansk energivirksomhed, som kan matche den stigende udenlandske konkurrence". Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen konstituerede sig som følger: Sven Riskær, formand, direktør IFU/IØ-Fonden Lars Nørby Johansen, næstformand, CEO Lars Torpe Christoffersen, CEO, MACH S.a.r.l. Svend Sigaard, adm. direktør, Vestas Wind Systems A/S Asbjørn Larsen, civiløkonom Jesper Magtengaard, Senior Asset Manager (medarbejdervalgt) Bent Stubkjær, afdelingschef (medarbejdervalgt) Thorkild Meiner-Jensen, advokat (medarbejdervalgt) Yderligere oplysninger: Anders Eldrup, administrerende direktør Carsten K. Thomsen, koncernøkonomidirektør Michael Steen-Knudsen, Investor Relations Telefon: 4517 1550