DONG har i dag med en gruppe af Elsam-aktionærer afholdt møde

04.02.2005 DONG har i dag med en gruppe af Elsam-aktionærer afholdt møde for at gøre endnu et forsøg på at redde den danske energifusion mellem Elsam og DONG inden for rammerne af den aftale, som blev indgået den 10. december 2004. På mødet aftaltes det, at DONG i videst mulige omfang og inden for rammerne af DONGs finansielle råderum skal bistå de Elsam-aktionærer, som fortsat støtter fusionens gennemførelse ved tiltag, som kan sikre deres værdier under hensyntagen til deres likviditetsmæssige situation. Således har DONG overfor en række Elsam-aktionærer afgivet tilbud om køb af aktier i Elsam i en periode efter 2. no-vember 2005 og/eller aktieombytning. Herved er det håbet, at en tilstrækkelig majoritet blandt Elsams aktionærer kan sikres til gennemførelse af den danske energiløsning trods det svenske, statslige sel-skab Vattenfalls overtagelsesforsøg. Tilbuddet indebærer blandt andet mulighed for, at Elsam-aktionærer repræsenterende ca. 40 procent af aktierne i Elsam kan afhænde deres aktier på vilkår svarende til Vattenfalls tilbud senest af 31. januar 2005. Kontaktperson: Administrerende direktør Anders Eldrup, tlf. nr. 4517 1550