DONG køber aktier i Energi E2 fra fire kommuner

10.02.2005 DONG har indgået aftaler med Hillerød Kommune, Roskilde Kommune, Helsingør Kommune og Sla-gelse Kommune om at købe de fire kommuners aktier i Energi E2 svarende til en ejerandel på i alt 3,63 procent. Aktierne er købt til en samlet pris på 617 mio. kroner. Prisen er baseret på en samlet værdi af Energi E2 på 17 mia. kroner. Samme værdi lå til grund for DONGs køb af Københavns Energis aktier i Energi E2. Betalingen sker kontant. Inden handlen kan gennemføres, skal nogle betingelser falde på plads. Kommunernes aktieposter fordeler sig som følger: Helsingør Kommune 0,86 procent af Energi E2 Hillerød Kommune 0,81 procent af Energi E2 Roskilde Kommune 1,10 procent af Energi E2 Slagelse Kommune 0,86 procent af Energi E2 Kontakt: Anders Eldrup, adm. direktør i DONG, telefon 4517 1550