DONG og Frederiksberg Kommune indgår aftale om Frederiksberg Forsyning

10.02.2005 DONG har i dag indgået aftale med Frederiksberg Kommune om, at DONG køber Frederiksberg For-synings el-virksomhed, herunder en ejerandel i Energi E2 på 2,26 procent, for samlet én mia. kroner. Betalingen sker kontant. Som en del af aftalen påtager DONG sig den daglige drift af kommunens øvrige forsyningsvirksomhed inden for varme, bygas, kloak og vand. I prisen indgår Frederiksberg Forsynings aktiepost i Energi E2 på 2,26 procent. Disse aktier er købt for 384 mio. kroner, som svarer til en samlet værdi af Energi E2 på 17 mia. kroner. I øvrigt den samme værdi som lå til grund for DONGs køb af Københavns Energis aktier i Energi E2. Aftalen er betinget af myndighedernes godkendelse og accept fra Kommunalbestyrelsen i Frederiks-berg Kommune. Frederiksberg Forsyning leverer i dag elektricitet til 60.000 kunder, og virksomheden har 180 medar-bejdere. Medarbejderne vil blive tilbudt fortsat ansættelse i virksomheden. Frederiksberg Forsyning er et veldrevet virksomhed, og med aftalen er det sikret, at virksomheden fortsat kan levere alle arter af forsyning på et højt serviceniveau. "For Frederiksberg Kommune har det ud over borgernes forsyningssikkerhed været afgørende at beva-re de synergier, der hidtil har været opnået ved samdrift af de forskellige forsyningsarter", siger borg-mester Mads Lebech og fortsætter: "Det har endvidere været vigtigt med en løsning, der sikrer de flest mulige arbejdspladser og kommunens værdier i de omvæltninger, der sker i energisektoren". Kontakt: Borgmester Mads Lebech, telefon 3821 2030 / mobil 2094 9046 Anders Eldrup, adm. direktør i DONG, telefon 4517 1550